Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Górska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Impoliteness in the language of "Włatcy Móch", a Polish animated series Aleksandra Górska s. 23-29
Zagraniczny przekaz pocztowy jako transakcja elektroniczna oferowana przez Pocztę Polską Aleksandra Górska s. 549-557
Perspektywy rozwoju usługi zagraniczny przekaz pocztowy oferowanej przez Pocztę Polską SA Aleksandra Górska s. 635-639