Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Futera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy rzeczywiœcie „"ręką własną pisana”?" : "Historya Domowa Klasztoru Imbramowskiego..." (1758-–1769) :– zagadnienia nadawców i odbiorców Agnieszka Futera s. 53-66