Znaleziono 6 artykułów

Janusz Frykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reaktywacja parafii ruskiej w Żernikach w drugiej połowie XVII wieku Janusz Frykowski s. 13-18
Dzieje parafii unickiej w Pienianach Janusz Frykowski s. 23-47
Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI-XVIII wieku Janusz Frykowski s. 33-49
Parafia unicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Steniatynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych Janusz Frykowski s. 41-58
Z dziejów parafii unickiej pw. Św. Praksedy Męczennicy w Tyszowcach w XIX wieku Janusz Frykowski s. 67-117
"Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519–1768 : studium społeczno-gospodarcze", Janusz Frykowski, Tomaszów Lubelski 2009 : [receznja] Agnieszka Sidorowska Janusz Frykowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265