Znaleziono 1 artykuł

Ewa Fryś-Pietraszkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne", Tom I, pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss, Kraków 2002 : [recenzja] Julian Dybiec Ewa Fryś-Pietraszkowa (aut. dzieła rec.) Anna Kowalska-Lewicka (aut. dzieła rec.) Anna Spiss (aut. dzieła rec.) s. 228-230