Znaleziono 4 artykuły

Maria Froehlich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzmacnianie papieru roztworami metylocelulozy i jej pochodnych Maria Froehlich s. 66-69
Budowa techniczna drzeworytów kolorowych na przykładzie grafik z Turska Maria Froehlich s. 105-109
Próby zastosowania p-chloro-m-krezolu i pięciochlorofenolanu cynku do zabezpieczenia farb tempery jajowej przed zniszczeniem mikrobiologicznym Maria Froehlich s. 111-116
Badania nad strukturalnym wzmacznianiem papieru zabytkowego : wzmacnianie papieru roztworami żelatyny glutofixu 600 i mowiolu 30-88 Maria Froehlich s. 127-137