Znaleziono 14 artykułów

Janusz Frankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem autorstwa Listu do Hebrajczyków i etapy egzegezy katolickiej w dobie współczesnej Janusz Frankowski s. 3-33
Jerozolima w chrześcijańskiej myśli doktrynalnej i chrześcijańskiej pobożności Janusz Frankowski s. 5-10
Pierwotne hymny chrześcijańskie cytowane w NT : próba rewizji problemu w świetle Hbr 1,3 Janusz Frankowski s. 83-96
Nowy etap w nowotestamentowej krytyce tekstu Janusz Frankowski s. 167-174
Główne "prawdy wiary" starotestamentalnego Izraela Janusz Frankowski s. 171-178
Problem powstania i przyjęcia przez Kościół "Corpus Paulinum" : kilka uwag w związku z hipotezą H.M. Schenkego Janusz Frankowski s. 180-204
Kilka uwag i refleksji na temat XV Kongresu Biblistów Polskich 27-29 września 1977 r., Góra św. Anny Janusz Frankowski s. 181-187
"Civilisations of the Holy Land", P. Johnson, London 1979 : [recenzja] Janusz Frankowski Paul Johnson (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Problem autorstwa Listu do Hebrajczyków i etapy egzegezy katolickiej w dobie współczesnej Janusz Frankowski s. 201-233
Kilka słów o książce ks. Mariana Filipiaka "Biblia o człowieku" i słowo o sprawach nieco szerszych Janusz Frankowski Marian Filipiak (aut. dzieła rec.) s. 201-209
"Eklezjologia św. Pawła", ks. Jan Stepień, Poznań 1972 : [recenzja] Janusz Frankowski Jan Stępień (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Proces powstawania "Corpus Paulinum" według H.M. Schenkego Janusz Frankowski s. 235-244
Zmarł Eduard Dhorme Janusz Frankowski s. 237-238
"Dictionary of the bible", John L. McKenzie, Milwaukee 1965 : [recenzja] Janusz Frankowski John L. McKenzie (aut. dzieła rec.) s. 447-450