Znaleziono 1 artykuł

Natalia Frankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niestymulująca tradycja : wpływ temperamentu na preferencje w sztuce = Non-stimulating tradition : the Effect of Temperament on Painting Art Preferences Natalia Frankowska Alicja Paracka Joanna Rządkowska s. 327-354