Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Franke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918 Jerzy Franke s. 5-33
Czasopisma redagowane przez Marię Rodziewiczównę Jerzy Franke s. 5-31
Lucyna Ćwierciakiewiczowa Jerzy Franke s. 117-133
"Problem polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918", Jerzy Franke, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1988) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Franke (aut. dzieła rec.) s. 257