Znaleziono 4 artykuły

Anna Foltyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moralna reinkarnacja czy obłęd powielony? (Kazimierza Brandysa "Inkarno") Anna Foltyniak s. 91-104
"Inteligencka żydopolskość" wobec pamięci zagłady : wątki żydowskie w twórczości Kazimierza Brandysa Anna Foltyniak s. 143-157
Zapis i niewypowiedzenie : milczenie i rozpacz w "Dziennikach" Zofii Nałkowskiej Anna Foltyniak s. 145-154
"Spektakle pamięci : o polskiej prozie autobiograficznej pierwszej połowy XX wieku", Irena Furnal, Kielce 2005 : [recenzja] Anna Foltyniak Irena Furnal (aut. dzieła rec.) s. 234-236