Znaleziono 2 artykuły

Edelgarda M. Foltyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaworze, st. 8a, gm. Jasienica, woj. bielskie, AZP 108-47/- Edelgarda M. Foltyn s. 3-4
Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, województwo opolskie Edelgarda M. Foltyn Eugeniusz Tomczak s. 53-70