Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew Folejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Między romantyzmem a egzystencjalizmem. Kilka uwag o polskim teatrze absurdu", Zbigniew Folejewski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Folejewski (aut. dzieła rec.) s. 178
Na marginesie szwedzkich przekładów "Pana Tadeusza" Zbigniew Folejewski Alfred Jensen (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) E. Weer (aut. dzieła rec.) s. 567-573