Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Fogel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bnin, pow. Śrem Jerzy Fogel s. 55-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bnin, pow. Śrem Jerzy Fogel s. 63
Bnin, pow. Śrem (gród) Jerzy Fogel Jan Zak s. 197-198
Bnin, pow. Śrem. Stanowisko 1, 2a, 2b Jerzy Fogel Anna Pałubicka Jan Żak s. 216-217
Bnin, pow. Śrem Jerzy Fogel Anna Pałubicka Jan Żak s. 234-235
    Zacytuj
  • Udostępnij
Śrem Jerzy Fogel Łucja Pawlicka-Nowakowa s. 276-277
"Pompeja polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku:działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwileckiego", Jerzy Fogel, Poznań 1992 : [recenzja] Witold Molik Jerzy Fogel (aut. dzieła rec.) s. 341-342
Glossa do najwcześniejszych badań Ostrowa Lednickiego Jerzy Fogel s. 343-345
Edward hr. Raczyński (1786-1845) o Ostrowie Lednickim Jerzy Fogel s. 385-405
Mościenica, pow. Śrem Jerzy Fogel Jan Żak s. 396-397
Mościenica, pow. Śrem Jerzy Fogel s. 417-418
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pomnik Joachima Lelewela i Aleksandra Przeździeckiego na Ostrowie Lednickim - nie zrealizowany zamysł Albina Węsierskiego z lat 1869-1875 Jerzy Fogel s. 433-437