Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Florczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. „1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa” Agnieszka Florczak s. 377-380
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. „Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość : Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia” Agnieszka Demidowicz Agnieszka Florczak s. 559-563