Znaleziono 1 artykuł

Mary Flanagan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje gier interwencyjnych w procesach percepcji rzeczywistości pozamedialnej (Functions of online games for changes during the reality perception process) Miłosz Babecki Mary Flanagan (aut. dzieła rec.) s. 207-214