Znaleziono 4 artykuły

Józef Fiszer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I Józef Fiszer s. 39-55
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II Józef Fiszer s. 51-66
Przesłanki i rozwój stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych między Polską a NRD w latach 1950-1955 i ich znaczenie Józef Fiszer s. 71-92
"Unia Europejska a Polska – dziś i jutro", Józef Fiszer, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy Centkowski Józef Fiszer (aut. dzieła rec.) s. 273-274