Znaleziono 10 artykułów

Adam Fischer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia słowianoznawstwa polskiego", Edmund Kołodziejczyk, Kraków 1911 ; "Bibliografia polskago sławianowiedienija", W. A. Francew, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) Edmund Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 119-122
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii Adam Fischer s. 203-214
"Pamiętnik aktora (1786-1858)", Kazimierz Skibiński, oprac. i wyd. M. Rulikowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer Mieczysław Rulikowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Pamiątkowa księga ku uczczeniu czterdziestopięcioletniej pracy literackiej prof. dr Józefa Tretiaka", Kraków1913 : [recenzja] Adam Fischer s. 244-246
Notatki do dziejów teatru w dawnej Polsce Adam Fischer s. 267-291
""Kaznaczejsza" M. J. Lermontowa w polskoj perediełkie", A. A. Francew, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer A. A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 369
"Ryszard Berwiński. Studyum", Aurelia Wyleżyńska, Kraków 1913 : [recenzja] Adam Fischer Aurelia Wyleżyńska (aut. dzieła rec.) s. 369-370
"Projekt polsko-sławjanskago uczenago obszczestwa S. B. Linde", W. A. Francew, Warszawa 1911 : [recenzja] Adam Fischer Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 471
"Biernata z Lublina Ezop", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1910 : [recenzja] Adam Fischer Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 542-549