Znaleziono 2 artykuły

Irena Fierla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola państwa w polityce regionalnej : (wybrane zagadnienia) Irena Fierla s. 43-52
Uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego wybranych regionów Polski Irena Fierla s. 99-117