Znaleziono 7 artykułów

Karol Fiedor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Podstawowe formy i problemy zaangażowania nauki niemieckiej na rzecz rewizji wschodniej granicy Rzeszy w latach 1918-1933", Karol Fiedor, "Studia Śląskie, Seria Nowa" T. 22, 1972 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej", Karol Fiedor, Opole 2000 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Charakter i funkcja osadnictwa na wschodnich terenach Niemiec w okresie międzywojennym", Karol Fiedor, "Przegląd Zachodni" 1975, nr 2 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Propaganda antypolska w III Rzeszy Teresa Kulak Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932", Karol Fiedor, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Andrzej Brożek Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 427-432
Znaczenie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu dla formowania nacjonalistycznego frontu antypolskiego w Niemczech Karol Fiedor s. 427-447
Formy antypolskiej działalności w Prusach Wschodnich w latach 1918-1939 Karol Fiedor s. 485-517