Znaleziono 18 artykułów

Anna Fidelus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestepczość nieletnich jednym z przejawów patologii społecznej w Polsce końca XX wieku Anna Fidelus s. 67-76
Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia w Unii Europejskiej Anna Fidelus s. 87-93
Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji społecznej skazanych Anna Fidelus s. 87-124
Rola i zadania kapelana w instytucjach resocjalizacyjnych Anna Fidelus s. 91-98
Ex-convict stigma caused by the social re-adaptation process Anna Fidelus s. 107-135
Zjawisko "dzieci ulicy" jako współczesny problem społeczny Anna Fidelus s. 125-135
Samobójstwa - najtragiczniejszym przejawem zachowań dewiacyjnych młodzieży polskiej Anna Fidelus s. 133-142
Program formacyjny dla świetlic przyparafialnych Anna Fidelus s. 163-169
"Media, wartości, wychowanie", Marek Ejsmont, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Fidelus Marek Ejsmont (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Rodzinne uwarunkowania przestępczości wśród nieletnich Anna Fidelus s. 173-180
"Determinanty readaptacji społecznej skazanych", Anna Fidelus, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Wangler Anna Fidelus (aut. dzieła rec.) s. 201-211
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu", Częstochowa, 23-24 kwietnia 2001 Anna Fidelus s. 202-204
Rozum czy umiłowanie dusz ludzkich? Anna Fidelus s. 207-214
Niepełnosprawność a odrzucenie w grupie rówieśniczej Anna Fidelus s. 225-233
Odpowiedzialność wychowawcza na terenie szkoły Anna Fidelus s. 249-258
"Probacja : Resocjalizacja z udziałem społeczństwa", Andrzej Bałandynowicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Fidelus s. 267-270
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego "Wykluczenie społeczne i marginalizacja – pomoc w kontekście pracy socjalnej i duszpasterskiej" Anna Fidelus s. 281-284
"Media, wartości, wychowanie", Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Kraków 2005 : [recenzja] Anna Fidelus Marek Ejsmont (aut. dzieła rec.) Beata Kosmalska (aut. dzieła rec.) s. 327-331