Znaleziono 3 artykuły

Marek Fiałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Leksykon teologii pastoralnej", red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Lublin 2006 : [recenzja] Maciej Chwarścianek Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego : studium teologiczno-pastoralne", Marek Fiałkowski, Lublin 2010 : [recenzja] Wiesław Przygoda Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Leksykon teologii pastoralnej", pod red. R. Kamińskiego, W. Przygody, M. Fiałkowskiego, Lublin 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 329-331