Znaleziono 2 artykuły

Oleksandr Fedotov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Combating terrorism : classification of terrorist acts Oleksandr Fedotov s. 29-33
Judicial experts: liability in judicial examination Oleksandr Fedotov s. 226-228