Znaleziono 6 artykułów

Zygmunt Fedorowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Na drodze życia i myśli. Pisma pośmiertne uzupełnione wyciągami z << Notatnika wojennego >> Ewy Siedleckiej", Michał Siedlecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966; "Michał Siedlecki (1873-1940)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) Michał Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Zarys historii zoologii", Zygmunt Fedorowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Leon Szyfman Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Fauna Polski w dziełach Gabriela Rzączyńskiego T. J. (1664-1737)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Ewolucjonizm na Uniwersytecie Wileńskim przed Darwinem", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa 1960 : [recenzja] Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 496-497
Dotychczasowe badania nad historią zoologii w Polsce Zygmunt Fedorowicz s. 579-592
"Zoologia w Gdańsku w stuleciach: XVII i XVIII", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 738-741