Znaleziono 21 artykułów

Piotr Fast

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zasadach fabularyzowania Piotr Fast s. 7-20
Dylematy aksjologiczne Piotr Fast s. 7-19
Zamiast wstępu Piotr Fast s. 9-10
Romans socrealistyczny Piotr Fast s. 26-37
"Odwilż" a "pieriestrojka" : przemiany w najnowszej literaturze rosyjskiej Piotr Fast s. 65-76
O retoryczności "Niezwykłych przygód Julia Jurenity" Ilji Erenburga Piotr Fast s. 70-86
Żywioł paraboli we współczesnej prozie radzieckiej : rekonesans Piotr Fast s. 71-81
Pozycja narratora w powieściach "produkcyjnych" Ilji Erenburga Piotr Fast s. 78-88
Koniec przepięknej epoki? : Josif Brodski i problematyka schyłku wieku Piotr Fast s. 79-91
Przeciwstawienie "fabuła-sjużet" w literaturoznawstwie rosyjskim Piotr Fast s. 81-96
Morfologia i aksjologia cyklu Wasilija Biełowa "Wychowanie metodą doktora Spocka" Piotr Fast Wacław Mucha s. 93-116
O "podmiotowym" typie fabuły radzieckiej powieści produkcyjnej lat trzydziestych Piotr Fast s. 94-106
"Gorzkie ziele" Wila Lipatowa wobec konwencji powieści produkcyjnej lat trzydziestych Piotr Fast s. 114-125
"Choć żyłem tyle - tom nie dożył..." : o cyklu "Starość" Ilji Erenburga Piotr Fast s. 126-138
Pomieszanie wartości : kilka może nazbyt oczywistych uzmysłowień Piotr Fast s. 129-140
O uniwersalizmie : słowo na zakończenie Piotr Fast s. 140-144
O dwóch przekładach wiersza Bułata Okudżawy "Wsiu nocz kriczali pietuchi" Piotr Fast s. 145-153
Aleksander Wat o pisarzach rosyjskich : Boris Pasternak i Ilja Erenburg Piotr Fast s. 151-163
Uwagi o narracji i strukturze czasu artystycznego w radzieckiej prozie lirycznej Piotr Fast s. 161-172
Zwątpienie w teorię (przekładu) Piotr Fast s. 213-222
"Przekład w historii literatury", red. P. Fast, K. Żemła, [Katowice] 2002 : [recenzja] Grzegorz Ojcewicz Piotr Fast (aut. dzieła rec.) Katarzyna Żemła (aut. dzieła rec.) s. 314-320