Znaleziono 1 artykuł

S. M Falkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy polsko-rosyjskiej współpracy rewolucyjnej 1907-1912 (w związku z książką S. M. Falkowicz, Proletariat Rossii i Polszi w sowmiestnoj riewolucjonnoj borbie (1907-1912), Moskwa 1975) Jan Kancewicz S. M Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 147-155