Znaleziono 3 artykuły

S. M. Falkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje Polski w oczach historyków radzieckich 1989-1993 : (Kratkaja istoria Polszi. S drewniejszich wremien do naszich dniej, red. F. G. Zujew, W. A. Swietłow, S. M. Falkowicz, Izdatelstwo Nauka, Moskwa 1993, s. 528) Hieronim Grala Jan Kancewicz S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) W. A. Swietłow (aut. dzieła rec.) F. G. Zujew (aut. dzieła rec.) s. 71-93
"Idejno-politiczeskaja borba w polskom oswoboditielnom dwiżenii 50-60 godow XIX wieka", S. M. Falkowicz, Moskwa 1966 : [recenzja] Irena Koberdowa S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"K stoletiju gieroiczeskoj bor'by 'Za naszu i waszu swobodu'", pod red. W. D. Djakowa, I. S. Millera i S. M. Falkowicz, Moskwa 1964 : [recenzja] Emanuel Halicz W. D. Djakow (aut. dzieła rec.) S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 344-347