Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Falencka-Jabłońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrównoważona praktyka rolnicza – wybrane zagadnienia Małgorzata Falencka-Jabłońska Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 125-129
Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody = Sustainable Development vs Nature Protection Małgorzata Falencka-Jabłońska Wiktoria Sobczyk s. 139-144
Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i skuteczność edukacji ekologicznej młodego pokolenia Małgorzata Falencka-Jabłońska s. 152-159
Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych Małgorzata Falencka-Jabłońska s. 273-279