Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Fabianowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "Beniowskim" Juliusza Słowackiego Andrzej Fabianowski s. 87-98
Franciszek Kowalski - pamiętnikarz Krzemieńca Andrzej Fabianowski s. 113-124
Maria Grabowska Andrzej Fabianowski s. 117-121
Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Andrzej Fabianowski s. 145-147
Karczmy i zajazdy : literackie opisy przestrzeni wielokulturowej Andrzej Fabianowski s. 147-154
Romantyzm - myśl, idea, mit Andrzej Fabianowski s. 173-176
Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu : jego twórcy i uczniowie Andrzej Fabianowski s. 279-303
">>Coś ty Atenom zrobił Sokratesie<< C.Norwida", Andrzej Fabianowski, [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Andrzej Fabianowski s. 296