Znaleziono 4 artykuły

Ryszard Fürst

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Słowo" Józefata Ohryzki a carska cenzura Ryszard Fürst s. 105-120
Rosyjskie publikacje o carskiej cenzurze i ustawodawstwie prasowym Ryszard Fürst s. 167-184
"Istorija russkoj żurnalistiki XVIII-XIX wiekow", W. Bieriezina, A. Diemientiew, B. Jesin, A. Zapadow, N. Sikorski, pod red. prof. A. Zapadowa, Moskwa 1963 : [recenzja] Ryszard Fürst A. Zapadow (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Zapreszczennaja kniga w Rosiji, 1825-1904 : archiwno-bibliograficzeskije razyskanija", L. M. Dobrowolski, Moskwa 1962 : [recenzja] Ryszard Fürst L. M. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 182-183