Znaleziono 28 artykułów

Stefan Ewertowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narody w "Nowej Europie" Stefan Ewertowski s. 7-24
Aktualność św. Wojciecha w perspektywie rozważań metahistorycznych Stefan Ewertowski s. 9-27
Opowieść mityczna a teologia Stefan Ewertowski s. 15-29
Historyczno-kulturowe źródła "europejskiego ducha" Stefan Ewertowski s. 25-44
Ks. kanonik Feliks Sawicki proboszcz i dziekan malborski 1945-1981 Stefan Ewertowski s. 97-110
Kulturowy i gospodarczy wymiar "świętych miejsc" regionu Warmii i Mazur Stefan Ewertowski s. 109-122
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu : (1992-2002) Stefan Ewertowski s. 131-143
Zanik wartości i tradycji w Europie jako zagrożenie dla instytucji rodziny Stefan Ewertowski s. 139-154
Modele jedności narodów Europy Stefan Ewertowski s. 157-178
Uniwersalizm jako etyczno-prawne kryterium globalizacji Stefan Ewertowski s. 165-190
Miłość nadprzyrodzona błogosławionej Doroty z Mątów Stefan Ewertowski s. 165-183
"Przyszłość świata", Federico Major, przeł. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk, Warszawa 2001 : [recenzja] Stefan Ewertowski A. Janik (aut. dzieła rec.) Federico Major (aut. dzieła rec.) W. Rabczuk (aut. dzieła rec.) J. Wolf (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Chrześcijanin wobec stworzenia Stefan Ewertowski s. 183-192
Diagnosis – solitudo: Antidotum – Praesentia Stefan Ewertowski s. 197-213
"Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej" : aspekty społeczno-ekonomiczne w wybranej publicystyce prasowej Stefan Ewertowski s. 207-231
Jezus Mesjaszem - problematyka mesjanizmu Stefan Ewertowski s. 230-245
"Ku rzeczom nowym naszych czasów" : inspiracje Jana Pawła II dla współczesności Stefan Ewertowski Jerzy Gocko Józef Kloch Marian Machinek Stanisław Modrzewski Stefan Sokołowski Zbigniew Walczyk Ryszard Źróbek s. 247-257
Pięć lat Polski w Unii Europejskiej z duszpasterskiej perspektywy Kościoła Stefan Ewertowski s. 249-264
Europa - "jedność wielu narodów" : stanowisko Jana Pawła II Stefan Ewertowski s. 281-308
Kulturowe uwarunkowania "niedojrzałości" Stefan Ewertowski s. 289-306
Semiotyczna funkcja pojęcia "Antychryst" Stefan Ewertowski s. 309-326
Wystąpienie księdza rektora dra Stefana Ewertowskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2003 Stefan Ewertowski s. 331-337
Ideologiczne a filozoficzne odniesienie do istot żywych Stefan Ewertowski s. 345-363
Metaracjonalizm a ekologia umysłu Stefan Ewertowski s. 363-383
Lichwa, potępiana forma chciwości Stefan Ewertowski s. 363-380
Naród według Mieczysława A. Krąpca Stefan Ewertowski s. 377-385
Inauguracja roku akademickiego w WSD Elbląg Stefan Ewertowski s. 409-413
"Jesteśmy z tego Kościoła - z tej wspólnoty" Stefan Ewertowski s. 419-425