Znaleziono 2 artykuły

Renata Ernst-Milerska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie opinii rodziców jako praktyka demokratycznej kultury szkoły Renata Ernst-Milerska s. 115-134
Przedsiębiorczość jako przedmiot szkolny : między kształceniem realnym a ogólnym Renata Ernst-Milerska s. 193-207