Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Epsztein

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemianie polscy na Wołyniu w XIX i XX w. Tadeusz Epsztein s. 79-106
Tradycja powstań narodowych w wychowaniu młodego pokolenia ziemian polskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku Tadeusz Epsztein s. 93-104
"Gniazda rodzinne. T. 1-2", Janusz Miliszkiewicz, Warszawa 1998-1999 : [recenzja] Tadeusz Epsztein Janusz Miliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 245-247