Znaleziono 3 artykuły

Marcin Dziwisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowe mechanizmy tworzenia autorskich neologizmów w utworach z gatunku fantasy : (na przykładzie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego) Marcin Dziwisz s. 119-125
Mitologizacja tekstu przekładu jako przykład fałszowania obrazu fantastycznej rzeczywistości : (na podstawie przekładu powieści Andrzeja Sapkowskiego "Ostatnie życzenie") Marcin Dziwisz s. 141-147
Zjawisko "wędrówki neologizmów" między tekstami z kręgu literatury fantasy jako wyzwanie dla tłumacza : (na materiale przekładów utworów J.R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego na języki polski i rosyjski) Marcin Dziwisz s. 207-215