Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Dziubecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ rycin z kręgu P.P. Rubensa na potrydencką ikonografię Ostatniej Wieczerzy w Polsce Tomasz Dziubecki s. 149-157
"Świadectwo autoportretu", Alina Kowalczykowa, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Dziubecki s. 383-385