Znaleziono 55 artykułów

Stanisław Dziekoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żył, aby dzielić się dobrem Stanisław Dziekoński s. 4
Otwarcie Sympozjum UMMA „Praktyki religijne, obrzędy rodzinne i życie codzienne” Stanisław Dziekoński s. 10-11
Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka Stanisław Dziekoński s. 39-47
Podmioty realizujące wychowawcze posłannictwo Kościoła w nauczaniu Piusa XII Stanisław Dziekoński s. 47-65
Katecheza dorosłych w perspektywie inicjacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży Stanisław Dziekoński s. 49-67
Rodzina w katechetycznej posłudze słowa Stanisław Dziekoński s. 59-75
Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym w rodzinie i parafii w świetle znowelizowanej "Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" Stanisław Dziekoński s. 71-81
Religijne wychowanie w rodzinie Stanisław Dziekoński s. 73-88
Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny Stanisław Dziekoński s. 77-90
Wychowawcze zadania osób duchownych, zakonnych i świeckich w nauczaniu Piusa XII Stanisław Dziekoński s. 91-112
Duszpasterz wobec szkolnych lekcji religii Stanisław Dziekoński s. 101-111
Sztuka sakralna jako temat katechetyczny Stanisław Dziekoński s. 103-119
Katecheza inicjacyjna w refleksji pastoralnej ks. Franciszka Woronowskiego Stanisław Dziekoński Andrzej Stypułkowski s. 103-121
Pius XI : papież doktryny wychowawczej Kościoła Stanisław Dziekoński s. 121-136
Istotne zadania rodziny w wychowaniu dziecka do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego Stanisław Dziekoński Ryszard Napiórkowski s. 123-141
"Metodologia : elementarz studenta", Wojciech Cichosz, Gdańsk 2000 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Wojciech Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Stanisław Dziekoński Ernesta Nina Zielińska s. 135-157
Wychowanie społeczne w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Stanisław Dziekoński s. 137-154
Wychowanie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej Stanisław Dziekoński s. 149-165
Problematyka rodzinna w wybranych podręcznikach do katechezy i nauczania religii Stanisław Dziekoński s. 169-182
IV Nadbałtyckie Debaty Katechetyków Polskich: O optymalną katechezę młodzieży Stanisław Dziekoński s. 175-185
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku : próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Kazimierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 192-196
Potrzeba i realizacja wychowania ku wartościom w katechezie a program nauczania religii w gimnazjum Stanisław Dziekoński s. 199-212
"Katechizm Płocki, Część II : Celebracja misterium chrześcijańskiego", Płock 2009 : [recenzja] Stanisław Dziekoński s. 204-206
Biuletyn katechetyczny. Cz. 89 Stanisław Dziekoński Piotr Tomasik s. 215-240
"Katechizm Płocki, część I : Wyznanie wiary", Płock 2008 : [recenzja] Stanisław Dziekoński s. 223-225
„Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II”, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Wojciech Cichosz Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 251-255
„Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji”, Wojciech Cichosz, Gdańsk 2001 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Wojciech Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 255-257
„Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II”, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Marczewski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 258-264
„Wokół wsparcia społecznego. Wspa r cie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży poprzez niepubliczne placówki dziennego pobyt”, red. J. Swęd, W. Woźniak, Warszawa 2003 : [recenzja] Stanisław Dziekoński J. Swęd (aut. dzieła rec.) W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 265-266
Katecheza wyjaśniająca rzeczywistość chrztu świętego w przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej Stanisław Dziekoński Elwira Rudzka s. 273-290
„Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjo terapii”, Waldemar Woźniak, Poznań 2012 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 277-278
Określenie wychowania w przedsoborowym nauczaniu Kościoła Stanisław Dziekoński s. 279-292
"Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych", red. nauk. Maciej Bała, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Latawiec Maciej Bała (aut. dzieła rec.) Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 297-302
„Kościołowi,który jest w Łodzi, powiedz... ”, Krzysztof Nykiel, Łódź 2010 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Krzysztof Nykiel (aut. dzieła rec.) s. 303-304
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wybrane zagadnienia”, red. W. Brejnak, W. Woźniak, Łódź 2010 : [recenzja] Stanisław Dziekoński W. Brejnak (aut. dzieła rec.) W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 305-306
Naturalne podstawy wychowawczej funkcji rodziców Stanisław Dziekoński s. 309-326
„Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny”, red. W. Woźniak, Warszawa 2009 : [recenzja] Stanisław Dziekoński W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 349-350
Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej ewangelizacyjnemu wymiarowi katechezy Stanisław Dziekoński s. 436-438
Wychowanie ekologiczne w perspektywie personalistycznej Stanisław Dziekoński s. 445-456
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży Stanisław Dziekoński s. 450-454
"Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole", red. Stanisław Dziekoński, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Woźniak Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 455-457
"Wychowanie w nauczaniu Kościoła", Stanisław Dziekoński, Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Woźniak Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 457-458
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego w Łomży w dniu 7 stycznia 2000 Stanisław Dziekoński s. 457-459
"Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła", S. Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 457-459
"Wychowanie w nauczaniu Kościoła od XIX w. do Soboru Watykańskiego II", Stanisław Dziekoński, Warszawa 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu", red. Stanisław Dziekoński, Olecko 2000 : [recenzja] Paweł Makarewicz Przemysław Michalak Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 466-467
„Charakter biofilityczny Jana Pawła II”, red. W. Woźniak, Konstantynów Łódzki – Łódź 2006 : [recenzja] Stanisław Dziekoński W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 469-470
Problematyka wychowania społecznego w posoborowym nauczaniu Kościoła Stanisław Dziekoński s. 475-489
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży "Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce" Stanisław Dziekoński s. 492-493
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego "Dydaktyka w katechezie" : Łomża, 13 maja 2004 r. Stanisław Dziekoński s. 493-496
"Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie", J. W. Czartoszewski, J. M. Dołęga, [1999] : [recenzja] Stanisław Dziekoński Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Kazmierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 516-519
"Kapłan na miarę Boga i człowieka Łomża?", red. W. Nowacki, Łomża 2011 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Wojciech Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 518-519
"Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. do Soboru Watykańskiego II", S. Dziekoński, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 544-546