Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Dziekan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie hipotez i teorii naukowych w rozważaniach filozoficznych Mariana Smoluchowskiego Małgorzata Dziekan s. 7-71
Rękopisy Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce Małgorzata Dziekan Paweł Polak s. 141-170