Znaleziono 4 artykuły

Danuta Dziawgo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Credit rating w Grecji w kontekście kryzysu finansowego Danuta Dziawgo s. 105-115
Present and future position of credit rating Danuta Dziawgo s. 160-174
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych Danuta Dziawgo s. 313-321
Ryzyko instrumentów pochodnych w obrocie gospodarczym na przykładzie "opcji toksycznych" Danuta Dziawgo Leszek Dziawgo s. 483-491