Znaleziono 6 artykułów

Alina Dzięcioł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie w świetle nowych źródeł Alina Dzięcioł s. 5-32
Biblioteka kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie w świetle nowych źródeł Alina Dzięcioł s. 5-32
Stanisław August Poniatowski i jego księgozbiór w świetle źródeł zachowanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie Alina Dzięcioł s. 109-121
Stanisław August Poniatowski i jego księgozbiór w świetle źródeł zachowanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie Alina Dzięcioł s. 109-121
"Książka jako symbol w kulturze polskiej XVII wieku", Alina Dzięcioł, Warszawa 1997 : [recenzja] Tomasz Makowski Alina Dzięcioł (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław 1981 : [recenzja] Alina Dzięcioł Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 493-496