Znaleziono 4 artykuły

Ewa Dybowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Być czy mieć" – wartości w edukacji wczesnoszkolnej : recenzja książki: Beata Wołosiuk, "Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 Ewa Dybowska Beata Wołosiuk (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej", Ewa Dybowska, Kraków 2013 : [recenzja] Anna Błasiak Ewa Dybowska (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Jan Władysław Dawid - recepcja i reinterpretacja poglądów w teorii i praktyce pedagogicznej XXI wieku" Ewa Dybowska s. 185-187
"Oblicze współczesnej rodziny polskiej", pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej, Kraków 2003 : [recenzja] Józef Stala Ewa Dybowska (aut. dzieła rec.) Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 226-229