Znaleziono 3 artykuły

Jaromir Durczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z refleksji nad chrześcijańską myślą filozoficzną : geneza - rozwój - aktualność Jaromir Durczewski s. 135-152
Glosy do listów Edyty Stein do Romana Ingardena : uwagi i wnioski z materiału edytorskiego Jaromir Durczewski s. 183-199
"Die Einheit von Materic und Geist bei Teilhard de Chardin", M. Wrede, Limburg 1964 : [recenzja] Jaromir Durczewski M. Wrede (aut. dzieła rec.) s. 211-216