Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Duchniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Encyklopedia katolicka, t. 7, Ignoratio elenchii-Jędrzejów", red. Stanisław Wielgus, Jerzy Duchniewski, Mirosław Daniluk i in., Lublin 1997 : [recenzja] Piotr Dymmel Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Encyklopedia Katolicka", T. VII, pod red. Ireneusza Wielgusa, Jerzego Duchniewskiego, Mirosława Daniluka, Lublin 1997 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Mirosłaaw Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 412-413