Znaleziono 6 artykułów

Marian M. Drozdowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O potrzebie Kongresu Kultury Polskiej Marian M. Drozdowski s. 60-66
Polski model prezydentury od Piłsudskiego do Raczkiewicza Marian M. Drozdowski s. 100-109
"Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika, zorganizowanej w dniach 8-9 czerwca 1992 r.", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, Jerzego Myślińskiego, Janusza Sujeckiego, Anny Żarnowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Janusz Sujecki (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"1956. Polska emigracja a Kraj. Antologia źródeł", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, Tomasz Ochinowski, Jan Żaryn, Warszawa 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Tomasz Ochinowski (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Najnowsze dzieje Polski z perspektywy Cambridge : (w związku z książką Robert F. Leslie, Antony Polonsky, Jan M. Ciechanowski, Z. A. Pełczyński, The History of Poland since 1863, ed. by R. F. Leslie, Cambridge 1980) Marian M. Drozdowski Andrzej Garlicki Stefan Kieniewicz Jan M. Ciechanowski (aut. dzieła rec.) Robert F. Leslie (aut. dzieła rec.) Z. A. Pełczyński (aut. dzieła rec.) Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 341-351
"Z dziejów stosunków polsko-amerykańskich 1776-1944", Marian M. Drozdowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 601-602