Znaleziono 5 artykułów

Leszek Drong

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od konwencjonalizmu do normatywizmu : kilka uwag o ewolucji poglądów teoretycznoliterackich Leszek Drong s. 25-37
Postmodernistyczny Zaratustra jako masowy produkt liberalnego systemu edukacyjnego, czyli Richarda Rorty'ego filozofia edukacji humanistycznej Leszek Drong s. 107-119
Jestem (tylko) słabym amerykańskim antyfundacjonalistą : ze Stanleyem Fishem rozmawia Leszek Drong Leszek Drong Stanley Fish s. 109-116
Maciora czy macocha: postkolonialne dylematy Flanna O'Briena Leszek Drong s. 123-135
Zaskakująco poprawny profesjonalista Leszek Drong Stanley Fish (aut. dzieła rec.) s. 147-152