Znaleziono 9 artykułów

Anna Drapińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami Anna Drapińska s. 29-36
A concept of student relationship management in higher education Anna Drapińska s. 35-49
Marketing relacji : istota i czynniki wpływające na sukces Anna Drapińska s. 39-45
Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych Anna Drapińska s. 47-56
Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe Anna Drapińska s. 67-101
Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny? Anna Drapińska s. 229-239
Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee? Anna Drapińska s. 277-288
Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań Anna Drapińska Edyta Gołąb s. 289-295
Modele marketingowej komunikacji relacyjnej Anna Drapińska s. 327-334