Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Doroszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukraińskie organizacje oświatowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 Jerzy Doroszewski s. 81-101
Antypolska działalność mniejszości niemieckiej na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939 Jerzy Doroszewski s. 111-120
Życie oświatowe wśród mniejszości narodowych na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939 Jerzy Doroszewski s. 183-198