Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Dopierała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych dostęonych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona Łukasz Dopierała Liwiusz Wojciechowski s. 55-67
Przemiany struktur i procesów demograficznych w gminie Sierakowice Aleksandra Cicharska Łukasz Dopierała s. 101-113