Znaleziono 3 artykuły

Karolina Dominik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji "Hume dzisiaj" 06.12.2006, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Karolina Dominik Łukasz Malinowski Krzysztof Wasilewski s. 213-217
Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" Karolina Dominik Łukasz Malinowski Krzysztof Wasilewski s. 233-239
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji "Główne problemy współczesnej etyki" : UKSW, Warszawa 13 maja 2008 Karolina Dominik Dominika Dzwonkowska Krzysztof Wasilewski s. 598-603