Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Domański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marketing przyszłości : wyzwania dla sieci detalicznych Tomasz Domański s. 59-69
Marketing szkół wyższych - nowe wyzwania strategiczne Tomasz Domański s. 173-183
"Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864–1914", Tomasz Domański, Kielce 2008 : [recenzja] P. K. Tomasz Domański (aut. dzieła rec.) s. 185-186