Znaleziono 47 artykułów

Jerzy Dobrzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Jan Śniadecki Jerzy Dobrzycki s. 15-17
Astronomiczna interpretacja prehistorycznych zabytków na terenie Polski Jerzy Dobrzycki s. 23-27
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Pomiar i obliczenia w astronomii starożytnej i średniowiecznej Jerzy Dobrzycki s. 97-98
"n" wymiarów historii astronomii Jerzy Dobrzycki s. 103-109
Aleksander Birkenmajer 1890-1967 Jerzy Dobrzycki Marian Kurdziałek Barbara Olszewska s. 107-119
"Untersuchungen von mathematisch-astronomischen Darstellungen auf mittelalterlichen Astrolabien islamischer und europäischer Herkunft", Burhard Stautz, Bassum 1997 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Burhard Stautz (aut. dzieła rec.) s. 126-127
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych : Streszczenia : Niemiecki fizyk o nauce polskiej w 1939 roku Jerzy Dobrzycki s. 132, 132-0
"Solar and Planetary Longitudes for Years - 2500 to + 2000 by 10-Day Intervals", William D. Stahlman, Owen Gingerich, Madison 1963 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Owen Gingerich (aut. dzieła rec.) William D. Stahlman (aut. dzieła rec.) s. 133-134
Kepler in Żagań Jerzy Dobrzycki s. 147-153
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w 1995 r. Jerzy Dobrzycki s. 159-164
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1993 Jerzy Dobrzycki s. 163-169
"Three Copernican Treatises", E. Rosen, New York 1959 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Edward Rosen (aut. dzieła rec.) s. 172-174
Historia matematyki, fizyki i astronomii Jerzy Dobrzycki s. 175-177
"Astronomie in Bayern 1914-1945", Freddy Litten, Stuttgart 1992 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Freddy Litten (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w 1994 r. Jerzy Dobrzycki s. 193-198
XIII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej Jerzy Dobrzycki s. 204
Rzekomy autograf Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki Włodzimierz Hubicki s. 208-209
Zgromadzenie ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Jerzy Bukowski Jerzy Dobrzycki Eugeniusz Olszewski s. 214-217
"Historia naturalna gwiazdozbiorów", Jerzy Dobrzycki, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Jarosław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1992 Jerzy Dobrzycki Leszek Zasztowt s. 221-227
Z pobytu w Polsce M. Pihla, duńskiego historyka nauki Jerzy Dobrzycki Leon Szyfman s. 228-230
Z pobytu we Włoszech Jerzy Dobrzycki s. 230-231
Z pobytu w Wielkiej Brytanii Jerzy Dobrzycki s. 235
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za lata 1990-1991 Jerzy Dobrzycki s. 269-276
Florencki rzekomy autograf Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 291-293
"Galilej", B. G. Kuzniecow, Moskwa 1964 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki B. G. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 362
"Mikołaj Kopernik", Jerzy Dobrzycki, Leszek Hajdukiewicz, [w:] "Polski słownik biograficzny", T. 14, Warszawa-Wrocław-Kraków 1968 : [recenzja] Karol Górski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Kepler", Max Caspar, New York 1962 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Max Caspar (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"De revolutionibus orbium coelestium", Nikolaus Kopernikus, Leipzig 1965 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Nikolaus Kopernikus (aut. dzieła rec.) s. 401-402
Historia fizyki i astronomii Jerzy Dobrzycki s. 413-414
Posiedzenie Komitetu Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 435
Najstarszy polski zodiak Jerzy Dobrzycki s. 441-444
Z obchodów Roku Galileusza w Polsce Jerzy Dobrzycki s. 454-455
Z pobytu w NRF i w Anglii Jerzy Dobrzycki s. 460-461
Uwagi o szwedzkich zapiskach M. Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 485-494
Sympozjum historii astronomii w Hamburgu Jerzy Dobrzycki s. 490-491
Jan Chrzciciel Komarzewski : przyczynki do biografii Jerzy Dobrzycki s. 495-508
Praskie sympozjum Rewolucja naukowa XVII wieku i nauki matematyczno-fizyczne Jerzy Dobrzycki s. 520-521
"A History of Astronomy", A. Pannekoek, London 1961 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki A. Pannekoek (aut. dzieła rec.) s. 565-566
"Kopernik i jego czasy", Herman Kesten, Warszawa 1961 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Herman Kesten (aut. dzieła rec.) s. 567-568
"Three Copernican Treatises", Edward Rosen, New York 1971 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Edward Rosen (aut. dzieła rec.) s. 585-586
Z pobytu we Francji Jerzy Dobrzycki s. 623
Obchody rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki Jerzy Drewnowski s. 666-667
Nieznany odpis "Krótkiego zarysu" Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 696
[Pan Prof. dr. T. Bieńkowski] Jerzy Dobrzycki s. 727
"A History of Ancient Mathematical Astronomy", Otto Neugebauer, Berlin-Heidelberg-New York 1975 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Otto Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 850-851
Historia naturalna gwiazdozbiorów I : wstęp do studiów nad ikonografią nieba gwieździstego Jerzy Dobrzycki s. 891-900