Znaleziono 1 artykuł

Stanisław Dobraniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 : materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego", oprac. Stanisław Dobraniecki, Wojciech Pokora, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Krasuski Stanisław Dobraniecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Pokora (aut. dzieła rec.) s. 231-237