Znaleziono 1 artykuł

Larysa Ì. Doŭnar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì", skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk 2011 : [recenzja] Danuta Wańka Larysa Ì. Doŭnar (aut. dzieła rec.) s. 369-373